JK selskaber

Reservations- og betalings betingelser

  • Ved reservation af lokale på Jerlev Kro tillader vi os at bede om et depositum på kr. 2.500,00. Deres reservation er gyldig når vi har modtaget indbetalingen af depositum.
  • Depositum tilbagebetales IKKE ved afbestilling/annullering af arrangement.
  • Depositum vil blive fratrukket Deres endelig faktura. Ved betaling af endelig faktura på dagen, modtager vi kontant samt dankort. Eller ved forud indbetaling via bank, som skal være af Jerlev Kro registreret senest 4 hverdage før afholdelse af arrangementet.
  • Sidste frist for ændringer er 5 hverdage før arrangement - inden kl. 17.00.

Udover disse formaliteter glæder vi os til at byde Dig og Dine gæster velkommen på Jerlev Kro

 

Med venlig hilsen

Steffen Nielsen